چهارشنبه سوري اين آيين ايراني و ملي  به همه ايرانيان عزيز در سرتاسر جهان خجسته و شاد.
خواهش ميكنم مراقب خودتون باشيد و در آرامش و بدون خطر ، نهايت لذت رو ببريد.
#٤شنبه_سوري را ايراني برگزار كنيم.
#٤شنبه_سوري_بي_خطر
انيميشن :
@arash.mirmohammadi
بیشتر از یک ماه

چهارشنبه سوري اين آيين ايراني و ملي به همه ايرانيان عزيز در سرتاسر جهان خجسته و شاد. خواهش ميكنم مراقب خودتون باشيد و در آرامش و بدون خطر ، نهايت لذت رو ببريد. #٤شنبه_سوري را ايراني برگزار كنيم. #٤شنبه_سوري_بي_خطر انيميشن : @arash.mirmohammadi

جدیدترین نظرات