ماه جاری

تنهايي درد دارد من هم درددارم شماسلطاني،شما كاري كرديدبامن كه مسيرزندگيم تغييركرد،كاش به آرزوي ديدنتان برسم،دل ماهم براي شما ميتپد، ماهم درد داريم سلطان،مستدام باد(king Behrooz)

جدیدترین نظرات