بیشتر از یک ماه

تنهايي درد دارد من هم درددارم شماسلطاني،شما كاري كرديدبامن كه مسيرزندگيم تغييركرد،كاش به آرزوي ديدنتان برسم،دل ماهم براي شما ميتپد، ماهم درد داريم سلطان،مستدام باد(king Behrooz)

جدیدترین نظرات