بیشتر از یک ماه

‏قبل از بد گفتن از کسی یه نگاه به خودت بنداز!

جدیدترین نظرات