بیشتر از یک ماه

یادت باشد مشکلات هم مثل همه چیز تاریخ انقضا دارند پس هر زمان عرصه برايت تنگ شد این جمله را با خودت تکرار کن این نیز بگذرد ...

جدیدترین نظرات