بیشتر از یک ماه

کسی که میدونه اشتباه کردی، و بازم ازت دفاع می‌کنه... یا عاشقته، یا مادرته....

جدیدترین نظرات