بیشتر از یک ماه

لبخند بزن! بدون انتظار پاسخی از دنیا، بدان روزی دنیا انقدر شرمنده می شود که به جای پاسخ لبخند، با تمام سازهایت 🎼می رقصد. #چارلی_چاپلین.

جدیدترین نظرات