بیشتر از یک ماه

آنچه مردم معمولا سرنوشت مى‌نامند غالبا نتیجه‌ى رفتار ابلهانه‌ى خودِ آنان است! 👤آرتور شوپنهاور

جدیدترین نظرات