بیشتر از یک ماه

هر از گاهی به سراغ پیام های گذشته تان با آدم هایی که بودند و به هر دلیلی رهایتان کردند بروید تا بدانید زمین پر شده از آدم های آلزایمری که قول هایشان را یک روزه فراموش میکنند

جدیدترین نظرات