بیشتر از یک ماه

نلسون ماندلا : نقص يا کمبود زيبايي در چهره يک فرد را ، اخلاق خوب تکميل مي‌کند ...! اما کمبود يا نبود اخلاق را؛ هيچ چهره ي زيبايي نمي تواند تکميل کند ...! پايه و بناي شخصيت انسان ها ، بر کردارشان مي‌باشد ...! و زيباترين شخصيت ها ، متعلق به خوش اخلاق ترين انسان هاست ...!

جدیدترین نظرات