بیشتر از یک ماه

اگر همه مدل آدم تو رو دوست دارند یک جای کارت غلطه ؛ هیچ کس نمی تونه همه رو راضی نگه داره ! #پائولو_کوئیلو

جدیدترین نظرات