بیشتر از یک ماه

بعضی وقتها نصیحتی که به دیگران میکنی دقیقا همونیه که خودت باید بهش عمل کنی...

جدیدترین نظرات