بیشتر از یک ماه

" امیدوارم هر جا که میروی ؛ یک نفر مثل خودت سر راهت باشد " بنگر که برای تو دعاست يا نفرين!!

جدیدترین نظرات