بیشتر از یک ماه

قوی کسی است که: نه منتظر می ماند خوشبختش کنند .... و نه اجازه می دهد بدبختش کنند.... #مارلون_براندو

جدیدترین نظرات