بیشتر از یک ماه

@masi_2124 @masi_2124 ❤❤❤ واقعا چرا؟؟؟ ؟؟؟؟ هر چی صادق تر باشی ، بيشتر بهت شك ميكنند !!!!!!! 👌🍃هر چی دلسوز تر باشی ، بيشتر دلتو ميشكنن !!!!! هر چی قلبت رو آسون تر در اختيار بذاری ، راحت تر لهش میكنن !!!!! 👌🍃هر چی آروم تر باشی ، فكر ميكنن آدم ضعيفی هستی !!!! هر چی بيشتر به فكر ديگران باشی ،د بيشتر حقت رو ميخورن !!! 👌🍃و هر چی خودت رو خاكی تر نشون بدی ، واست كمتر ارزش قائلند !! و اين حقيقت زندگيست ...

جدیدترین نظرات