بیشتر از یک ماه

افسوس و صد افسوس براى شما كه فقط براى گرفتن لايك و كامنت فحش براى ديگران، با انتشار يك تيتر كوچك از يك مصاحبه ٢ ساعته و تحريف كلمات ،مردم رو گمراه مى كنيد و افسوس و صد افسوس ديگر براى مردمى كه بدون داشتن اطلاعات كامل، بدون اطمينان و يقين و بدون ديدن فيلم كامل مصاحبه فقط به مستند يك جمله از كسى كه تا بحال نديدن حاضر هستن كه با بكار بردن الفاظ ركيك گناهان ديگران رو بشورن و تربيت خانوادگى خود رو زير سوال ببرن. كمااينكه من در اون مصاحبه خودسرانه كلمه اى نگفتم،از من سوال شده و در پاسخ، حمايت كامل از كالاى ايرانى كردم،از طراحان هنرمند كشورم تمجيد كرده و بيان داشتم كه از ايران و ايرانى خريد مى كنم،فقط راجع به كيف و كفش گفتم كه از ايران تهيه نمى كنم،من حقيقت رو گفتم ولى انگار باب ميل بعضى ها نبوده،شايد اگر از خودشون سوال كنن دروغ بگن يا عادت كردن به شنيدن دروغ. صحبت من خطاب به افراد جاهلى هست كه باقى هموطنان عزيزم به آتيش اين ابلهان دارن ميسوزن و آبروى ايران و ايرانى رو در همه جاى دنيا به خطر انداختن من تا جايى كه از دستم بر بياد اين نادان هاى سراسر عقده رو از اطراف زندگيم دور نگهميدارم ولى متاسفانه تعدادشون كم هم نيست افسوس

جدیدترین نظرات