بیشتر از یک ماه

يكى پدرم تاج سرم،قهرمانم قويترين مرد كودكيام،مردى كه از بدو تولد هميشه و همه جا برام باعث افتخار و سربلندى بوده،هيچ وقت تو هيچ زمينه اى اجازه نداد كه احساس كمتر بودن از كسى رو داشته باشم،مهربونترين و با گذشتترين فرد روى زمين،هميشه در مسير موفقيت و پيشرفت پشتيبانم بوده،ديگرى همسرم بازم تاج سرم،عشق زندگيم،يه عشق حقيقى قهرمان جوونيام،مردى كه در كنارش بودن برام سرشار از عشق و افتخارو احساسات ناب زندگيه،حقيقت بخش تمام روياهام، آرامشم ،حامى و پشتيبانم و صميميترين رفيقم💕💕 خدا رو اونقدر شاكرم ازينكه منو مورد لطفش قرار داده تا به اين لحظه تمامى خوبى ها رو بهم بخشيده،بقدرى زير سايتون لذت از زندگى بردم كه هر لحظه اگر بميرم هرگز افسوسى در كار نخواهد بود،ولى روزى اگر شمارو نداشته باشم اون روز دقيقاً روز مرگ واقعى من خواهد بود ميدونم براى همتون پدرتون و مرد زندگيتون خيلى عزيزه و آرزو ميكنم سايشونو بسلامتى بالا سرتون داشته باشيد 🌺 من ديوانه وار عاشق اين دو نفرم،روزتون مبارك بهترينهاى من💕💕💕💕💕💕💕

جدیدترین نظرات