بیشتر از یک ماه

مردم ايران با حمله به پيج شخصى حسين باشاران(پدر مينا باشاران)كه فرزند جوونشو تو سانحه سقوط جت شخصى از دست داده و از ايرانيها درخواست كمك كرده،اصالت تمدن بزرگشون رو به رخ كشيدن با فحاشى به ١١ جوون از دست رفته پيام تسليت خودشون رو در شأن نسل ايرانى بيان كردند😔😔😔 چى به سر ما اومده؟!چرا واقعاً؟! قديمى ترين تمدن بشر،نسل كوروش چشونه؟مسلمان بودن،خدا رو شناختن اينه واقعاً؟ چرا همه جا بايد آبروى ايرانى به اين شكل زير سوال بره؟ ١١ خانواده عزيزشون رو از دست دادن،چرا بايد خوشحال باشيم؟مگه چه ظلمى در حق ما كردن؟افسوس ،هـزاران افسوس ... خدايا خودت كمكمون كن،اين مردم خيلى در عذابن 🙏🏻😔😔😔😔

جدیدترین نظرات