آهنگ جدیدم به اسم “  حیف “ امروز ساعت 7 بعدازظهر منتشر می شود. میتونید از کانال تلگرام و همچنین تمامی سایت ها و رسانه های معتبر موسیقی دانلود  کنید . امیدوارم دوست داشته 👮🏻‍♂️باشی
@majabdi 
@farbodforoughi 
@royalhonar
بیشتر از یک ماه

آهنگ جدیدم به اسم “ حیف “ امروز ساعت 7 بعدازظهر منتشر می شود. میتونید از کانال تلگرام و همچنین تمامی سایت ها و رسانه های معتبر موسیقی دانلود کنید . امیدوارم دوست داشته 👮🏻‍♂️باشی @majabdi @farbodforoughi @royalhonar

جدیدترین نظرات