كنسرت بزرگ ريزار در #تبريز ، بي شك يكي از بيادماندني ترين خاطرات اجراهاي من بود، از استقبال بينظير همشهريان نازنينم، سپاسگزارم. 
به اميد ديدار خيلي زود...💙
بیشتر از یک ماه

كنسرت بزرگ ريزار در #تبريز ، بي شك يكي از بيادماندني ترين خاطرات اجراهاي من بود، از استقبال بينظير همشهريان نازنينم، سپاسگزارم. به اميد ديدار خيلي زود...💙

جدیدترین نظرات