بیشتر از یک ماه

ميلاد حضرت مسيح را به هموطنان مسيحي تبريك ميگويم.

جدیدترین نظرات