بیشتر از یک ماه

🔵❤️🌑 این یادداشت بهانه ایست برای ابراز مهر و احترام بسیار من به کارگردان مدیر ، کاربلد و مهربان منوچهر عزیزم که در طول همکاری در دو پروژه ی بی نظیر “ عاشقانه “ و “ آینه بغل “ پیش آمد بی تردید اعتقادم هست که هیچ اتفاقی صرفاً از سر شانس و حادثه نیست منوچهر انسانی ممتاز با پشتکاری جدیست که برای تمامی کسانی که همکارش بوده اند انتخابی جز احترامو همراهی مطلق به جا نگذاشته دوستش دارم و برای همراهی های بعدی روز شمارم

جدیدترین نظرات