بیشتر از یک ماه

كارلوس كيروش عزيز ديدار با اسطوره اي كه موجب شادي و اميد براي مردم #ايران بوده، افتخار است. به اميد موفقيت هميشگي محمدرضا گلزار #CarlosQueiroz Its been an honor to meet such a great legend, who brought hope and happiness to my people. Thank you and good luck...

جدیدترین نظرات