بیشتر از یک ماه

مادر جانم همه اعتبارم به وجود شماس.حتى خداهم به خاطر شما منو نگاه ميكنه😊تو اين سال ها دعاهاى شبونه شما دليل موفقيت هاى من بود☺️مادر حلالم كن اگه در خدمت به شما برات كم گذاشتم و كوتاهى كردم🙏 خاك پاتم مادرم.روزت مباااااارك😘😍😘

جدیدترین نظرات