بیشتر از یک ماه

بچه كه بودم وقتى خيلى شيطنت ميكردم واسم يه جوجه ميخريدن تا سرم گرمش باشه وشيطنت نكنم😋درست مثل اين لحظه تو اين تصوير كه ساعت ها سرم گرمشون بود وبه هيچ چيزى فكر نميكردم😁😜☺️ #نوستالژی #جوجه🐥 #هواى_پاك #تعطيلات #محمدعلیزاده #موزيك

جدیدترین نظرات