بیشتر از یک ماه

بعد از كنسرت بينظير شيراز كنار مردمى كه كلى باهم خاطره ساختيم😍😊 و كنسل شدن پروازم به تهران بخاطر برف زمستون❄️ مدتها بود دلم برف ميخواست اما انگار قسمت بود موقع بارشش تهران نباشم😉جاى منو تو برف بازياتون خالى كنين و كلى كيفشو ببرين❄️❄️❄️❄️🌨🌨🌨🌨🌨🌨 #محمدعليزاده#كنسرت_پاپ #شيراز#كنسرت شيراز#برف #برفبازی❄⛄#

جدیدترین نظرات