بیشتر از یک ماه

💢 انجمن هنرهای زیبای «یوتوبوری» در کشور سوئد؛ جایزه روزنامه‌نگاری خود را به «منصور جهانی» روزنامه‌نگار مستقل و بین‌الملل سینمایی اهدا کرد. 🆔 تبريك به منصور نازنين و هميشه همراه

جدیدترین نظرات