بیشتر از یک ماه

شب ظلمت و بيابان،به كجا توان رسيدن// مگر آنكه شمع رويت به رهم چراغ دارد #mohammadalizadehmusic #mohammadalizadeh #music #

جدیدترین نظرات