بیشتر از یک ماه

زندگى، زندگيست،لذت بردن از تمام داشته ها،لذت بردن از داشته هايي كه روزى انها را كاشته اى، و چه لذتى دارد ديدن اين صحنه ها👍✌️😁👏😉 #محمدعليزاده#موزيك#كنسرت#زندگى#زندگي_ادامه_دارد#لذت_زندگی

جدیدترین نظرات