.
برای لذت بردن از ثانیه ها
برای آسایش و راحتی 
برای رسیدن به حسی متفاوت
به دنیای مدرن قدم بگذارید 
از چیزی که در زندگی برایتان مهم است، دو برابر لذت ببرید 
LG Twin Wash
شستشوی لباس ها به صورت جدا جدا و البته همزمان 
لباسشویی الجی گلدیران همزمانی
.
5.35
factparsi12h
بیشتر از یک ماه

. برای لذت بردن از ثانیه ها برای آسایش و راحتی برای رسیدن به حسی متفاوت به دنیای مدرن قدم بگذارید از چیزی که در زندگی برایتان مهم است، دو برابر لذت ببرید LG Twin Wash شستشوی لباس ها به صورت جدا جدا و البته همزمان لباسشویی الجی گلدیران همزمانی . 5.35 factparsi12h

جدیدترین نظرات