.
تحقيقات ثابت كرده ٩٩/٩ ٪؜ افرادِ به ظاهر لاكچري كه با پول ويديو ميگيرن دقيقا همون زرنگهايي هستند كه وقتي ميرن بانك چك نقد كنن ، حاضر نيستن ٥هزار تومن كامزد چك بانكي بدن براي همين مجبورن كلي پول جابجا كنن 😂😂😂😂
كلا هزار دلار نبود 😬😬😬
#دلار#ريال#لاكچري#خزوخيل #شاخ_اینستا #luxcar
بیشتر از یک ماه

. تحقيقات ثابت كرده ٩٩/٩ ٪؜ افرادِ به ظاهر لاكچري كه با پول ويديو ميگيرن دقيقا همون زرنگهايي هستند كه وقتي ميرن بانك چك نقد كنن ، حاضر نيستن ٥هزار تومن كامزد چك بانكي بدن براي همين مجبورن كلي پول جابجا كنن 😂😂😂😂 كلا هزار دلار نبود 😬😬😬 #دلار#ريال#لاكچري#خزوخيل #شاخ_اینستا #luxcar

جدیدترین نظرات