از امروز ديگه دلار برام هيچ ارزشي نداره😬😬😬
ماه جاری

از امروز ديگه دلار برام هيچ ارزشي نداره😬😬😬

جدیدترین نظرات