از امروز ديگه دلار برام هيچ ارزشي نداره😬😬😬
بیشتر از یک ماه

از امروز ديگه دلار برام هيچ ارزشي نداره😬😬😬

جدیدترین نظرات