.
نهايت سرعت در تونل نيايش😱😱😱 😱😱
چند كيلومتر سرعت داشتن ؟
(براي كاور ويديو هيچ موتوري در تصوير مشخص نبود و مجبور شدم پرايد رو تو كاور بزارم 😂)
#موتور#موتورسنگین #موتور #ريس #موتور_سنگین #luxcar #race#تهران
بیشتر از یک ماه

. نهايت سرعت در تونل نيايش😱😱😱 😱😱 چند كيلومتر سرعت داشتن ؟ (براي كاور ويديو هيچ موتوري در تصوير مشخص نبود و مجبور شدم پرايد رو تو كاور بزارم 😂) #موتور#موتورسنگین #موتور #ريس #موتور_سنگین #luxcar #race#تهران

جدیدترین نظرات