بیشتر از یک ماه

در گذشته اقامت نكن،در روياي آينده نباش ذهنت را در لحظه كنوني متمركز كن ..😊❤️

جدیدترین نظرات