بیشتر از یک ماه

❣ خنديدن يک نيايش است...! اگر بتوانی بخندی و بخندانی، آموخته‌ای که چگونه نيايش کنی... هنگامی که هر سلول بدن تو بخندد، هر بافت وجودت از شادی بلرزد، به آرامشی عظيم دست می‌یابی. کوتاه ترين راه برای گفتن دوستت دارم ، لبخند است لحظاتتون پُر از خنده... 🌹❤️

جدیدترین نظرات