ويديو مگه چي داري تقديم به شما عزيزتر از جان ❤️🌹💣
سعي كردم هميشه متفاوت ،با كيفيت و جسورانه كار توليد كنم و دوست دارم كه حتماً از نظراتتون مطلع بشم.
اميدوارم لحظاتي اين ويديو موزيك باعث شاديتون بشه.
تشكر از بچهاي شوك بند ، رسول ترابي مهدي إبراهيمي نژاد ،عليرضا صفر نژاد ،كيوان ملك مطيعي و حميدرضا أميني بابت توليد اين پروژه❤️
دانلود از سايتهاي معتبر و كانال تلگرام
#فرزادفرزین #موزيك_ويديو #مگه_چي_داري #شانزليزيه #كنسرت_تهران #شوك_بند
بیشتر از یک ماه

ويديو مگه چي داري تقديم به شما عزيزتر از جان ❤️🌹💣 سعي كردم هميشه متفاوت ،با كيفيت و جسورانه كار توليد كنم و دوست دارم كه حتماً از نظراتتون مطلع بشم. اميدوارم لحظاتي اين ويديو موزيك باعث شاديتون بشه. تشكر از بچهاي شوك بند ، رسول ترابي مهدي إبراهيمي نژاد ،عليرضا صفر نژاد ،كيوان ملك مطيعي و حميدرضا أميني بابت توليد اين پروژه❤️ دانلود از سايتهاي معتبر و كانال تلگرام #فرزادفرزین #موزيك_ويديو #مگه_چي_داري #شانزليزيه #كنسرت_تهران #شوك_بند

جدیدترین نظرات