سلام به همه  رفقا
كنسرت شانزه ليزه به لطف شما عزيزان براي تاريخ ٢٠اسفند ماه در برج ميلاد تهران تمديد شد. به اين ترتيب روزهاي ٢٠و٢٦ در تهران اولين كنسرت البوم شانزه ليزه برگزار ميشه
به اميد ديدار .شروع بليط فروشي ساعت ٢  امروز❤️❤️❤️🔥💣💣💣
@avayedoran 
#فرزادفرزین #كنسرت_تهران #البوم #شانزه_لیزه #يه_خواهش #اسفند
بیشتر از یک ماه

سلام به همه رفقا كنسرت شانزه ليزه به لطف شما عزيزان براي تاريخ ٢٠اسفند ماه در برج ميلاد تهران تمديد شد. به اين ترتيب روزهاي ٢٠و٢٦ در تهران اولين كنسرت البوم شانزه ليزه برگزار ميشه به اميد ديدار .شروع بليط فروشي ساعت ٢ امروز❤️❤️❤️🔥💣💣💣 @avayedoran #فرزادفرزین #كنسرت_تهران #البوم #شانزه_لیزه #يه_خواهش #اسفند

جدیدترین نظرات