خوب اول نظرتونو راجب روزاي تاريك برام بنويسيد چطور بود؟😊
دوم اينكه تا چند روز اينده ويديو زيباي روزاي تاريك به كارگرداني برادران بوشهري منتشر ميشه ببينيد و اميدوارم دوست داشته باشين،  فردا هم ونكوور و پس فردا هموطناي گل در تورنتو رو در كنسرتهاي كانادا ميبينم و اميدوارم لحظات خوب وخاطره انگيزي رو كنار هم تجربه كنيم  و در اخر  تهرانيها هم در ١،٢ دي منتظر يه كنسرت ويژه باشن❤️❤️❤️
@hossein_booshehri @mohammadbooshehri @saalaarpizari @mohammadshaker1 @hamedmasoud @mehdigolestanian1 @hamidrezaamini17 
#روزاي_تاريك #ويديو_كليپ #فرزادفرزین #كنسرت #كانادا#تهران #ونكوور #تورنتو #toronto #vancouver
بیشتر از یک ماه

خوب اول نظرتونو راجب روزاي تاريك برام بنويسيد چطور بود؟😊 دوم اينكه تا چند روز اينده ويديو زيباي روزاي تاريك به كارگرداني برادران بوشهري منتشر ميشه ببينيد و اميدوارم دوست داشته باشين، فردا هم ونكوور و پس فردا هموطناي گل در تورنتو رو در كنسرتهاي كانادا ميبينم و اميدوارم لحظات خوب وخاطره انگيزي رو كنار هم تجربه كنيم و در اخر تهرانيها هم در ١،٢ دي منتظر يه كنسرت ويژه باشن❤️❤️❤️ @hossein_booshehri @mohammadbooshehri @saalaarpizari @mohammadshaker1 @hamedmasoud @mehdigolestanian1 @hamidrezaamini17 #روزاي_تاريك #ويديو_كليپ #فرزادفرزین #كنسرت #كانادا#تهران #ونكوور #تورنتو #toronto #vancouver

جدیدترین نظرات