زندگی شاید آن لبخندی ست، که دریغش کردیم
زندگی زمزمه پاک حیات ست، میان دو سکوت ،زندگی، خاطره آمدن و رفتن ماست.....
اين روزا همه ما ايرانيها به دنيا نشون داديم كه چقدر در مشكلات كنار هميم .دم تمام كساني كه كنار هموطنهاي داغ ديده  خودشون بودن همه هنرمندان ، ورزشكارها مردم كوچه بازار گرم ❤️
كنسرت ونكوور ٢٤ نوامبر و كنسرت تورونتو ٢٥ نوامبر در كانادا در كنار هموطنان مقيم كشور كانادا خواهيم بود به اميد ديدار...
#ايران #مردم #معرفت #زلزله #كرمانشاه #هنرمندان #ورزشكار #موسيقي #فرزادفرزین #كنسرت #تورونتو #كانادا #ونكوور
بیشتر از یک ماه

زندگی شاید آن لبخندی ست، که دریغش کردیم زندگی زمزمه پاک حیات ست، میان دو سکوت ،زندگی، خاطره آمدن و رفتن ماست..... اين روزا همه ما ايرانيها به دنيا نشون داديم كه چقدر در مشكلات كنار هميم .دم تمام كساني كه كنار هموطنهاي داغ ديده خودشون بودن همه هنرمندان ، ورزشكارها مردم كوچه بازار گرم ❤️ كنسرت ونكوور ٢٤ نوامبر و كنسرت تورونتو ٢٥ نوامبر در كانادا در كنار هموطنان مقيم كشور كانادا خواهيم بود به اميد ديدار... #ايران #مردم #معرفت #زلزله #كرمانشاه #هنرمندان #ورزشكار #موسيقي #فرزادفرزین #كنسرت #تورونتو #كانادا #ونكوور

جدیدترین نظرات