بيش از ٧٠ درصد از بليطهاي كنسرت هاي تور كشور كانادا با اسقبال هموطنان عزيزم به فروش رفت،براي تهيه بليط به ادرس زير مراجعه كنيد❤️ vancouver:friday,nov 24th✔️
toronto:saturday,nov 25th✔️
limited number of VIP tickets left and you can buy your tickets on farzadfarzin.eventbee.com or from persian stores
☎️info:647 242 2800
@sabetmusic 
#farzadfarzin #asheghaneh #tourcanada #tourconcert #liveconcert #november #persian#concerttour #toronto #vancouver
بیشتر از یک ماه

بيش از ٧٠ درصد از بليطهاي كنسرت هاي تور كشور كانادا با اسقبال هموطنان عزيزم به فروش رفت،براي تهيه بليط به ادرس زير مراجعه كنيد❤️ vancouver:friday,nov 24th✔️ toronto:saturday,nov 25th✔️ limited number of VIP tickets left and you can buy your tickets on farzadfarzin.eventbee.com or from persian stores ☎️info:647 242 2800 @sabetmusic #farzadfarzin #asheghaneh #tourcanada #tourconcert #liveconcert #november #persian#concerttour #toronto #vancouver

جدیدترین نظرات