بیشتر از یک ماه

موفقيت رابطه عجيبي با شجاعت در زندگي دارد.✔️ خطر كردن خودش يه هنرِ و زندگي بدونِ خطر كردنهاي پي در پي و چشيدن طعم شكست هيچوقت رنگ پيروزي نميگيره .✌🏻 ايام به كام...❤️❤️❤️ @hamidrezaamini17 #فرزادفرزین #زندگی #موفقيت #شكست #شجاعت #هنر

جدیدترین نظرات