بیشتر از یک ماه

هموطنان عزيز ساكن خارج از كشور تورِ جهاني عاشقانه از شهر تورنتو كشور كانادا در تاريخ ٢٥ نوامبر در سالن جان بَست شروع ميشه و به اميد خدا در اروپا ،امريكاي شمالي و اقيانوسيه ادامه پيدا خواهد كرد كه شهر به شهر پس از اخذ مراحل قانوني متعاقباً اعلام ميشه ❤️👍 #farzadfarzin #connect #singer #toronto #november #music #johnbassetttheatre

جدیدترین نظرات