بیشتر از یک ماه

به احترام هيبت و غرور ايراني تو شير مرد پارسي بايد ايستاد پسر . ملتي سربلند از عروجِ توست...🦅 #مرز #غرور #مدافع #شهيد #مرگ_بر_تروريست #عروج #ايران #ايراني

جدیدترین نظرات