بیشتر از یک ماه

دابسمش تابستونه گروه شوك😂💓 ساخت از مهرداد معافي عزيز تابستون خوبي داشته باشيد رفقا 🙏🌹 فردا بليط فروشي كنسرت تهران باز ميشه تهرانيها ديگه بتركونيد💣💣💣💣💣💣💣 @ali.sabet_ @mehrankhalili1 @jamal_chalabyani @yasharkhosravi7 @mohammadshaker1 @alireza.afshar @sinapartoviii @hoomansalahi1 @ahmadaminpour @hamidrezaamini17

جدیدترین نظرات