بیشتر از یک ماه

🏡🌞☀️🌹 with my daughter 😍❤️ @gandom_poomra Shoes @balenciaga 👟 Bracelet @swarovski 💎 Jeans @zara 👖 Scarf @ghayeghkaghazzi 👒

جدیدترین نظرات