بیشتر از یک ماه

🎙 سیدمحمد خاتمی با جمعی از استادان دانشگاه دیدار کرد 🔘 باید تحولات ساختاری در این مملکت رخ دهد 🔘 در ارزیابی عملکرد دولت باید محدودیت ها را نیز در نظر بگیریم 🔘 نباید فقط دولت را نقد کرد بلکه سهم دیگر دستگاه‌های کشور در عدم موفقیت در حل مشکلات را نیز باید ببینیم و نقد کنیم 🔘 دولت می تواند با تشکیل اتاق فکر از جمع استادان و جامعه دانشگاهی بهره ببرد 🔘 یکی از وظایف دانشگاهیان ابهام زدایی است 🔘 دایره خودی به قدری تنگ شده که افراد محدودی در آن قرار می گیرند 🔘 نظام را نباید در یک سلیقه خاص خلاصه کرد که بعد به هر فکری خلاف آن، برچسب ضدنظام زده شود 🔘 نباید فقط به آمار بسنده کرد و آن را پیشرفت خواند 🔘 قرار بود از تاریخ مبدا در ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۴ در زمینه اقتصادی و علمی و مالی و دیگر مسائل، برترین قدرت در منطقه باشیم اما الان در بسیاری موارد از مبدا ۸۴ عقب افتاده‌ایم

جدیدترین نظرات