بیشتر از یک ماه

یادداشت سید محمد خاتمی در تولد 80 سالگی مادرش: مهر مادر از خورشید درخشان‌تر، شکیبایی مادر از دریا گسترده‌تر و مقاومت مادر از کوه استوارتر است. آنکس که جانش را، ایمانش را، رشدش را و زندگیش را مرهون مادر است، سزاوار است که همچون بنده‌ای وفادار در پیشگاه او سر تعطیم فرو آورد و عزت و عظمت خود را در تواضغ بر بوسه زدن بر دستان پربرکت او نشان دهد. برای مادرم که عزیزترین زندگیم می‌باشد، عمری دراز و سلامتی پایدار آرزوی می‌کنم و دستانش را می‌بوسم. سید محمد خاتمی زهره صادقی 1381/5/25 . روز مادر ، بر تمامى بانوان و مادران سرزمين ايران مبارك باد . عكس قديمى با مرحومه ضيايى ، مادر سيد محمد خاتمى

جدیدترین نظرات