بیشتر از یک ماه

سیدمحمد خاتمی در دیدارانجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران با تبریک سالروز پیروزی انقلاب اسلامی گفت: انقلاب نقطه‌ی عطفی در تاریخ پر فراز و نشیب ایران است که با حضور همه‌ی مردم با همه‌ی گرایش‌ها، دین‌ها و مذاهب مختلف، با یک رهبری فرهمند و بیدار و دلیر رخ داد؛ البته رهبرها نیستند که انقلاب‌ها و تحولات را ایجاد می‌کنند بلکه زمان خاص و شرایط خاص خود را دارد. و رهبر شایسته با درک آن شرایط و و اقتضائات به‌درستی جامعه را هدایت می‌کند. وی یادآور شد: اوایل که نهضت شروع شد، امام به صراحت فرمودند که ما به سلطنت شما کار نداریم، نصیحت می‌کنیم که ستم نکنید، با دین و دنیای مردم بازی نکنید، مملکت را به دیگران واگذار نکنید و به حقوق و مطالبات مردم توجه کنید، به تاریخ و فرهنگ مردم توجه داشته باشید. این دقیقاً یک جریان اصلاحی است. و خواستار اصلاح است، اختلاف وقتی به وجود آمد که واقعاً آن جریان به هیچ وجه نصیحت و اصلاح را نپذیرفت. اگر نظام‌ها و سیستم‌ها و حکومت‌ها اصلاح پذیر باشند و حرف درست را، حرف نخبگان و حرف مردم و کسانی که خیر جامعه را می‌خواهند، بشوند و حاضر باشند به تناسب زمان در کار خود، تحول و تغییر و اصلاح ایجاد کنند، انقلاب رخ نمی‌دهد.

جدیدترین نظرات