بیشتر از یک ماه

رایحه سخنانت آنقدر فریبنده بود ک هوش از سر میپراند ولی من هنوز تنهاییم را ب تمام فریبا بودنت ترجیح میدهم... :) #سیمین_حیدری photo by : @peymanbaqerii makeup by: simin jon😂😂

جدیدترین نظرات