بیشتر از یک ماه

آمدم یادِ تو از دل به برونی فِکنم دل برون گشت ولی یادِ تو با ماست هنوز ...! #مهدی_اخوان_ثالث

جدیدترین نظرات