بیشتر از یک ماه

آدمی هرآنچه که می‌دهد، باز پس می‌گیرد! پندار، گفتار و کردار انسان دیر یا زود با دقتی حیرت‌انگیز به خودِ او باز می‌گردد ... #اسکاول_شین

جدیدترین نظرات